Abbasîler Dönemi Ermeni İsyanları (750 - 886), (Yrd. Doç. Dr. Ali İPEK)

Müslümanların, Ermenilerle ilk münasebetleri, Dört Halife döneminde Suriye, el-Cezîre, Irak ve Ermeniye’de sürdürülen fetih hareketleri zamanına rastlar. Hz. Ebu Bekir döneminde (632-634) Suriye’de meydana gelen ve Müslümanların başarısıyla sonuçlanan Yermük Savaşı’nda (l5/634) Georgios komutasındaki bir Ermeni birliği de Bizans saflarında yer almış, hatta bu Ermeni birliğinin savaş meydanından çekilmesinin, Herakleios ordusunun yenilgiye uğramasında önemli rol oynadığı tahmin edilmektedir. Iyaz b. Ganm komutasındaki İslâm ordularının da, el-Cezîre bölgesi fetihleri sırasında (l6/637) Ermenilerle karşılaştıklarına kesin gözüyle bakılıyor. Çünkü Ermeniler, daha önce de bu bölge halkları arasında bulunuyorlardı. Kâdisiyye Savaşı (l5/636), Müslümanların savaş halinde Ermenilerle karşılaşmalarının daha açık bir örneğini ortaya koyar. Çünkü İslâm ordularına İran kapılarını açan bu savaşta, Rustem’in başkomutanlığındaki Sâsânî ordusunda Muşel Mamikonien komutasında üç bin kişilik bir Ermeni birliği de vardı...

Metnin tamamı için tıklayınız...