Gregoryan Kıpçakların Etnik Kökenleri, Tarihî Gelişimleri ve Nihaî Yok Oluşları, (Yrd. Doç. Dr. Gökçe YÜKSELEN - Abdurrazak PELER)

Kıpçak Türkçesinin, bazı Türklük bilimi araştırıcılarınca Orta Kıpçakça diye adlandırılan devresine ait, Ermeni Alfabesi ile yazılmış metinlerine Ermeni Kıpçakçası denilmesi adet haline gelmiştir. Bu eserlerin yazıldığı dilin adlandırılmasında herhangi bir sorun yaşanmazken eserleri bırakan Kıpçak Türkçesi konuşan Ermeni cemaatinin etnik kimliği konusunda büyük bir anlaşmazlık söz konusudur. Bu Ermeni Harfli Kıpçak Türkçesi metinler, ağırlıklı olarak XVI. ve XVII. yüzyıllarda Polonya ve Ukrayna’da kaleme alınmıştır. Bu eserleri ortaya koyan Ermeni cemaatini, Kırım’dan bu ülkelere göç eden Ermeni topluluklarının ahfadının teşkil ettiği düşünülmektedir. XII. -XIII. yüzyıldan beri Kırım’da Ermeni cemaatlerinin bulunduğu bilinmektedir. Bu cemaatlerin Selçuklulardan kaçan Ermeni toplulukları tarafından vücuda getirildiği kabul gören görüşlerdendir. Kabul gören bir diğer tarihi gerçek ise Kırım’ın bu devirdeki nüfusunun büyük çoğunluğunu Kıpçak Türklerinin teşkil ettiğidir. Bu demografik veriler, Kıpçak Türkçesi konuşan Ermeni cemaatinin Kıpçak – Ermeni teması neticesinde meydana geldiği fikrini desteklemektedir ki bu cemaatin etnik kimliği konusundaki tartışma da bu noktada ortaya çıkmaktadır. Bu topluluk,
Kıpçak kültür çevresi içerisinde dilini kaybetmiş Ermenilerden mi meydana gelmektedir yoksa Kırım’a göç eden Ermenilerin Kıpçak Türkleri arasında Ermeni dinini yani Hıristiyanlığın Gregoryanlık Mezhebi’ni yayması ile mi ortaya çıkmıştır?

Metnin tamamı için tıklayınız...