I. ve II. Haçlı Seferleri Sürecinde Ermeni-Latin İlişkileri, (Zeynep İNAN)

Erken Ortaçağ’dan itibaren Latinler haç vazifesi sebebiyle Avrupa’nın çeşitli bölgelerinden yola çıkarak Anadolu üzerinden kutsal topraklara gidiyordu. Batı’dan Doğu’ya dini nedenlerin yanında ticari ve siyasi nedenlerle de dönem dönem tüccarlar ve elçiler gitmişti. XI. yüzyılın sonuna gelindiğinde ise ilk defa I. Haçlı Seferi münasebetiyle Doğu ve Batı halkları Anadolu’da kitlesel olarak karşı karşıya geldi. Bizans ile olan düşmanca ilişkilerden dolayı Latinler Anadolu’da kendilerine yardımsever dindaşlar olarak Ermenileri seçti. Latinler, Doğuyu bilen Hıristiyanlar olarak Ermenilerle yapılacak işbirliğinde, Türkler ve Bizans’a karşı üstünlük sağlamış olacaktı. Bu doğrultuda Latinlerin I. ve II. Haçlı seferleri sürecinde Ermenilerle ilişkileri çoğunlukla düşmana karşı işbirliği içinde gelişmişse de zaman zaman Latinlerin, Ermenilere ait bölgeleri tehdit etmeleri ve onların mal, mülklerini gasp etmeleri nedeniyle düşmanca gelişti...

Metnin tamamı için tıklayınız...