Selçuklu Fetihlerinden Önce Bizans’ın Ermenistan Politikası, (Prof. Dr. Ergin AYAN)

Son yıllarda Ermeniler hakkında yapılan oldukça yoğun çalışmalar, acaba bizi bu toplumun tarihine yaklaştırmış mıdır yaklaştırmışsa ne kadar yaklaştırmıştır? Bu soruyu sorduktan sonra şu kanaate vardım ki, Türk ve Ermeni toplumlarının yaklaşık bin yıl süren ortak tarihsel birlikteliğine örnek oluşturacak, eli yüzü düzgün, tabiri caizse “katmerli” tek bir çalışma bile göremedim. Hani derler ya “bakmakla görmek farklı şeylerdir” işte bunun gibi ben de bakıp-görememiş olabilirim. 

Ele aldığımız dönemde Sünni Abbasi Halifeliği tam bir çöküş devresinde olsa da çok geçmeden Yakın Doğu’da Selçuklular Gaznelilerin yerini alacak ve bir güç olarak ortaya çıkacaklardır. Selçukluların faaliyet  sahası, kurulmuş oldukları Horasan ile sona ermemiş, Selçuklular buradan Kafkasya ve Anadolu’ya yönelerek, İslamın batı sınırlarındaki siyasi durumları etkilemişlerdir. Selçukluların bu bölgelerdeki fetihlerini anlamak, ancak Bizans’ın doğu siyasetini incelemekle mümkün olmaktadır. Bizans’ın doğu sınırlarındaki olağanüstü değişimi görmek için, İbrahim Kafesoğlu’nun “Doğu Anadolu’ya İlk Selçuklu Akını ve Tarihi Ehemmiyeti” gibi standart bir çağdaş incelemeyle karşılaştırmak bile yeterlidir...

Metnin tamamı için tıklayınız...