Sultan Alp Arslan’ın Ani Ermenilerine Karşı Tutumu, (Yrd. Doç. Dr. Ali İPEK)

Ortaçağda Kars ve yöresinin de içinde bulunduğu üçüncü Ermeniye, 639-640 yılı itibariyle İslâm ordularının akınlarına sahne oldu. Bölge halkları bundan sonra yeni bir din mensubu olan Müslüman toplumla karşılaşır ve tanışır oldular. 

El-Cezîre bölgesinde fetih hareketlerinde bulunan Habib b. Mesleme el-Fihrî komutasındaki İslâm ordusu, Eleşkirt (Bagrevand) ve Ararat üzerinden, Ermeniye’nin idare merkezi Dvin önlerine geldi. Bu kale çetin bir muhasaradan sonra fethedilerek (5 Muharrem 19/ 6 Ekim 640), bölgede Müslüman valilerin idare merkezi durumuna getirildi. Bunu müteakip, Şirak, Bagrevand, Pasinler ve Vanand (merkezi Kars), Taron (merkezi Muş) ve Vaspurakan (merkezi Van) gibi yerler de haraca bağlandı...

Metnin tamamı için tıklayınız...