Ermeni Kilisesi’nin Ermenilerin Hayat ve İdeallerindeki Yeri ve Büyük Güçlerin Ermeni Kilisesine Nüfuzu | Prof. Dr. Ali ARSLAN

Kısa bir süre önceye kadar hiçbir bölgede çoğunluğu oluşturmadan dağınık olarak yaşayan Ermenilerin nasıl bir millet olarak varlıklarını devam ettirdikleri, hedeflediklerinden çok küçük te olasa bir devleti nasıl kurdukları ve devlet olarak küçük ve sayı olarak az olmalarına rağmen nasıl bu kadar güçlü olarak mücadele ettikleri anlamak gerekmektedir. Bugün özellikle devletlerini çok çok aşan bir şekilde, dağınık ama tek bir ruh olara hareket ederek tek bir hedef istikametinde çalışmalarını sağlayan Ermenilerin milli kimlikleri nasıl koruyup geliştirdiklerini bu tebiğ konusu olarak seçilmiştir. Bu alandaki en önemli etkenin kilise olduğudan hareketle bu kurumun rolü incelenecektir. Öncelikli olarak kilise hakkında bilgi vermek konunun analaşılması için faydalı alacaktır...

Metnin tamamı için tıklayınız...