Osmanlı Devleti’nde İnşaat Sektöründe Ermeniler | Doç. Dr. Zübeyde Güneş YAĞCI

Osmanlı Devleti’nde Gayrimüslimler inşaat sektöründe yoğun olarak çalışmakta idiler. Bunun birçok örneğini şehirlerin imarı sürecinde görmek mümkündür. Şehir ve kasabalardaki inşa faaliyetlerinin kapsamında özel, vakıf ve kamu binaları yer almaktadır ki, cami, mescit, tekke, türbe, hamam, hastane, saraylar ve konaklar bunların başında gelmektedir. Bu binalar taş ve kâgir (kârgir) olarak inşa edilmekte olup yüzyıllarca varlıklarını devam ettirmişler ve kültürün önemli unsurları arasında yerlerini almışlardır. İnşa faaliyetlerinin içine bu binaların tamir ve bakımının yanı sıra su-yolu ve kanalizasyon gibi şehir kasabaların medeni ihtiyaçlarının inşalarını da ilave etmek gerekmektedir. Sınırlarda ve stratejik noktalarda yer alan kale ve benzeri askeri amaçlarla yapılması elzem olan binaların inşası da bu kapsamda değerlendirilmelidir. Bütün bu faaliyetler, maksadı ne olursa olsun taş veya kâgir binaların yapım ve onarım işlerine mimari faaliyetler denilmekte olup, en başta mimarlardan başlayarak, en altta vasıfsız amelesine kadar inşaat sektörünün bütün elemanları sistemin içinde yer almaktadır...

Metnin tamamı için tıklayınız...