Osmanlı Bürokrasisi’nde Ermeniler | Yrd. Doç. Dr. Recep ÇELİK

Rumların 1821’deki ayaklanmaları üzerine bürokraside, Ermeniler öne çıkmaya başlamış ve kısa sürede millet-i sâdıka (güvenilir vatandaş) unvanını almışlardır. Osmanlı Devleti’ndeki en güvenilir Hristiyan topluluk olarak görülüp her türlü ayrıcalıktan yararlandırılmışlardır. Genellikle Osmanlı Devleti’nin her vilâyetine yerleşen Ermeniler daha yoğun olarak Vilâyât-ı Sitt/Vilâyât-ı Şarkıye/Altı Doğu vilâyetinde bulunmaktadırlar. Bu altı vilâyet Erzurum, Sivas, Van, Elazığ, Diyarbakır, Bitlis’tir.

Ermeniler Osmanlı-Türk sanat, kültür ve müziğine önemli katkılar yapmışlar, ünlü sanatçılar yetiştirmişlerdir. Bu sanatçılar bugün de Türkiye Ermenileri ve Türkler için övünç kaynağı olarak anılmaktadır. Burada, dünyadaki ilk Ermeni matbaasının da XVI. yüzyılda İstanbul’da kurulduğunu belirtmek yerinde olur. Böylece Ermeniler, Türkler başta olmak üzere imparatorluğun tüm unsurlarıyla barış ve güven içerisinde yaşamışlar, Osmanlı yönetimiyle ilgili hiçbir şikâyet ya da sorunla karşılaşmamışlardır...

Metnin tamamı için tıklayınız...