Amerikalı Misyonerlerin Anadolu’daki Faaliyetleri ve Ermeniler | Dr. Nuri KARAKAŞ

Amerika Birleşik Devletleri, bağımsızlığını kazanmasından hemen sonra Osmanlı İmparatorluğu ile de ticari ilişkilerini geliştirmeye yönelmiştir. 1780’lerde Amerikalı tüccarların İzmir’deki girişimleriyle başlayan ticari ilişkiler, 1830 tarihli Ticaret ve Dostluk Antlaşması’nın imzalanmasını ve iki ülke arasındaki ilişkilerin resmi bir nitelik kazanmasını takiben daha da genişleme imkânı bulmuştur. Bununla birlikte, Osmanlı İmparatorluğu ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerin şekillenmesinde ticaretten ziyade etkin olan unsur, Amerikan Protestan misyonerlerinin Osmanlı mülkünde gerçekleştirdikleri faaliyet ve çalışmalardır. Zira misyonerlik dışındaki başka hiçbir Amerikan faaliyeti, Osmanlı siyasal ve toplum düzeni üzerinde etkileyici bir rol oynamamış, Osmanlı-Amerikan ilişkilerini gerginleştiren bir mahiyet almamıştır. Amerika açısından ise, Yakın Doğu’daki başka hiçbir Amerikan faaliyeti misyonerlerinki kadar geniş ve önemli, başka hiçbiri hem uzun süreli hem de samimi bir şekilde kalabalık ve etkin çevreler tarafından desteklenmemiş ve başka hiçbir Amerikan faaliyeti maddi yardım için Hıristiyan Amerikalılardan ve diplomatik destek için hükümetten sürekli talepte bulunmamıştır...

Metnin tamamı için tıklayınız...