Bibliyografya (L - S)

L

Laçiner, Sedat, Ermeni Sorunu, Diaspora ve Türk Dış Politikası, Ankara 2008

Laçiner, Sedat, Hangi Ermeni Sorunu?, Ankara 2011
Laçiner, Sedat, Türk Ermeni İlişkileri, Yayın Yılı: 2004

Laçiner, Sedat, Türkler ve Ermeniler: Bir Uluslararası İlişkiler Çalışması, Kaknüs Yayınları, İstanbul 2004.

Laçiner, Sedat-Kantarcı, Şenol, Ararat: Sanatsal Ermeni Propagandası, ASAM-Ermeni Araştırmaları Enstitüsü Yayını, Ankara 2002.

Lalayan, A.A., Taşnak Partisi’nin Karşıdevrimci Rolü (1914-1923), Çev: Kathan Yükseler, İstanbul 2006 

Lang, David Marshall, Armenia: Cradle of Civilization, Second Edition, London 1978.

L'angleterre et les Arméniens(1839-1904), S-Granvenhage, M. Van Der Beek's Hofboekhandel, 1918.

Laurent, J., "Les origines mediévales de la Question Arménienne", REA, tome I, fascicule I, Paris 1920.

Le Probleme Arménien: Neuf Questions, Neuf Reponses, Institut de Politique Etrangère, Ankara 1982.

Lee, Ki Young , Ermeni Sorununun Doğuşu, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAYINLARI,

Les Comitée rév Arméniens et La Colonie Arménienne d'Amérique, Constantinople 1918.

Lewy, Guenter, “Revisiting the Armenian Genocide”, The Middle East Quarterly, Volume XII, Number 4 (2005).

Lewy, Guenter, The Armenian Massacres in Ottoman Turkey: A Disputed Genocide, Utah 2005, The Univercity of Utah Press. (Türkçesi; 1915 - Osmanlı Ermenilerine Ne Oldu?, {Çeviren: Ceren Elitez}, İstanbul 2011, Timaş Yayınları.)

Libardian, Gerald, Modern Armenia: People, Nation, State, Transaction Publishers, 2004

Livre Bleu du Gouvernement Britannaque concernant le traitement des Armeniens dans I'Empire Ottoman (1915-1916), Paris, 1987.

Lobicilik Kavramlarına Giriş / Ermeni, Rum, Yahudi Lobileri Örneğinde, Yayın Yılı: 2007

Louıse, Nalbandian, Armanian Revolutionary Movement, University of California Press, 1963.

Lowry, H. W., "American Observers in Anatolia in 1920: The Bristol Papers", in Armenians in the Ottoman Empire and Modern Turkey, 1912-1926, İstanbul, 1983.

Lowry, Heath W., "Nineteenth and Twentieth Centurt Armeniane Terrorism: Threads of Continuety", International Terrorism and the Drug Connection, Ankara 1984, s.71-83.

Lowry, Heath W., “19. ve 20. Yüzyıl Ermeni Terörizmi: Devamlılık Bağı,”Uluslararası Terörizm ve Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı, Ankara 1984, s. 69-79.

Lowry, Heath W., The Story Behind Ambassador Morgenthau’s Story, The İsis Press, İstanbul 1990.

Lowry, Heath W., Büyükelçi Morgenthau’nun Öyküsü’nün Perde Arkası, Türkçe trc., Belkis Torfilli, İsis Yayımcılık Ltd., İstanbul 1991.

Lütem, Ömer Engin , Ermeni Sorunu Temel Bilgi ve Belgeler,Yayın Yılı: 2007

Lynch, H.F., Armenia: Travels and Studies, Vol. II, Beriut 1967.

M

Maewski (General), Ermeniler’in Yaptıkları Katliâmlar, Trc., Azmi Süslü, A.Ü.Türk İnkilâp Tarihi Enstitüsü Yayınları, Ankara 1986.

Maewski (General), Les Massacres d’Arménie –Statistique des Provinces de Van et de Bitlis, I’Imprimere Militaire, Petersburg 1916.

Maewski (General), Massacres by the Armenians against the Turks, KÖK Yayınları, Ankara 1991.

Maewski (General), Van, Bitlis Vilâyetleri Askerî İstatistiği, Trc.: Mehmet Sadık, İstanbul 1330 (1914).

Maleville, Georges de, La Tragédie Arménienne de 1915, Editions Lanore, Paris 1988.

Maleville, Georges de, Sözde Ermeni Trajedisi, Türkçe trc.: Galip Üstün, Yılmaz Yayınları, İstanbul 1991.

Mangaltepe, İsmail - Karacakaya, Recep , Paul Cambon'un İstanbul Büyük Elçiliği ve Ermeni Meselesi, YEDİTEPE YAYINEVİ, İstanbul 2010
 

Manok, Yervant Baret, Doğu ile Batı Arasında San Lazzaro Sahnesi - Ermeni Mıkhitarist Manastırı ve İlk Türkçe Tiyatro Oyunları, Yayın Yılı: 2013

Marashlian, Levon, "Population Statistics on Ottoman Armenians in the Context of Turkish Historiography", TAR, Nu. 4-160 (1987), s.1-59.

Maraşlı, Recep , Ermeni Ulusal Demokratik Hareketi ve 1915 Soykırımı, PERİ YAYINLARI, Yayın Yılı: 2008

Maraşlıyan, Levon , Ermeni Sorunu ve Türk-Amerikan İlişkileri 1919-1923, BELGE YAYINLARI, İstanbul 2000; Orjinal Adı: Economic Influences On U.S. Policies Toward Turkey And Armenians

Maraş'ta Ermeni Siyasi Faaliyetleri, GÜN YAYINCILIK - ANKARA 1999

Matossian, Mary K., "Armenia and the Armenians" Handbook of Major Soviet Nationalites, London-Newyork, 1975.

Matossian, Mary Kilbourne, 1914 Öncesi Ermeni Köy Hayatı,2006;

Mattei, Jean-Louis, Belgelerle Büyük Ermenistan Peşinde Ermeni Komiteleri, Yayın Yılı: 2008

Mavyan, Vahram , Her Yerde Ermeni Var,  İstanbul 2003;

Mayevsriy V. T./Abdullah Varlı, Kürt - Ermeni İlişkileri, SİPAN YAYINCILIK,
Yayın Yılı: 1997

Mazıcı, Nurşen , Ermeni Sorunu'nun Kökeni, Yayın Yılı: 2005

Mazıcı, Nurşen, ABD’nin Güney Kafkasya Politikası Olarak Ermenistan Sorunu (1919-1921), Pozitif Yayınları, İstanbul 2005.

Mazıcı, Nurşen, Uluslararası Rekabette Ermeni Sorunu’nun Kökeni, 1878-1920, Pozitif Yayınları, 2. Baskı: İstanbul 2005.

Mccarthy, Justin ve dğ., The Armenian Rebellion at Van, Salt Lake City 2006, The University of Utah Press.

McCarthy, Justin, Death and Exile: The Ethnic Cleansing of Ottoman Muslims 1821-1922, Princeton 1996, The Darwin Press.

McCarthy, Justin, Kurbanlar ve Şefkatli İnsanlar, Süleyman Demirel Üniversitesi Yayını, Isparta 2001.

McCarthy, Justin, Osmanlı Anadolu Topraklarındaki Müslüman ve Azınlık Nüfus, Trc., İhsan Gürsoy, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüd Başkanlığı Yayınları, Ankara 1995. 

McCarthy, Justin, and Carolyn, Turks and Armenians: A Manual on the Armenian Question, Assembly of Turkish American Association, Washington 1989.

McCarthy, Justin, Müslümanlar ve Azınlıklar: Osmanlı Anadolusu’nda Nüfus ve imparatorluğun Sonu, çev., Bilge Umar, İnkilâp Kitabevi Yayın San. Ve Tic.A.Ş., İstanbul 1998.

McCarthy, Justin, Ölüm ve Sürgün: Osmanlı Müslümanlarına Karşı Yürütülen Ulus Olarak Temizleme İşlemi, 1821-1922, çev., Bilge Umar, İnkilâp Kitabevi Yayın San. ve Tic. A.Ş., İstanbul 1998.

McCarthy, Justin, Muslims and Minorities: The Population of Ottoman Anatolia and the End of Empire, New York, London 1983

McCarty, Justin, "Armenian Terrorism: History as Poison and Antidode", International Terrorism and The Drug Connection, Ankara 1984, s.85-94.

McCarty. Justin; "Armenian Terrorism, History as Poison and Antidode", Ottoman Archives- Yıldız Collection the Armenian Question-Osmanlı Arşivi-Yıldız Tasnifi-Ermeni Meselesi„ 1. cilt.,Tarihi Araştırmalar ve Dokümantasyon Merkezleri Kurma ve Geliştirme Vakfı, İstanbul. 1989.

McCarty. Justin; "The Anatolian Armenians. 1912-1922" Armanians in the Ottoman Empire and Modern Turkey (1912-1926), Boğaziçi Ün., İstanbul, 1984.

Mecerian, Jean, Histoire et institutions de I'Eglise Arménienne, Beriut 1965.

Mehmed Asaf, 1909 Adana Ermeni Olayları ve Anılarım, Sadeleştirme: İsmet Parmaksızoğlu, TTK Basımevi, 3. baskı, Ankara 2002

Memmedov, Şükrü, "Ermenilerin Türkiye ve İran'dan Göç Ettirilmeleri Politikası", Türk-Ermeni İlişkileri Uluslar arası Sempozyumu, AAM, Ankara 2000.

Metin, Halil, Türkiye’nin Siyasi Tarihinde Ermeniler Ve Ermeni Olayları, 2001, Ankara

Miller, Donald E. / Lorna Touryan Miller, Tanıkların Dilinden Ermeni Soykırımı,  Yayın Yılı: 2006

Minassian, Anahide Ter, Ermeni Devrimci Hareketi'nde Milliyetçilik ve Sosyalizm (1887-1912), Yayın Yılı: 2012

Minassian, Anahide Ter, Ermeni Kültürü ve Modernleşme, Yayın Yılı: 2006

Mise au point sur la Propagande Arménienne contre la Turquie, Ankara 1982. 

Morgan, Jacques de, Histoire Du Peuple Arménien, Paris 1919.

Mumcu, Uğur, Ermeni Mandacıları, 

Mutluçağ, Hayri (Haz.),İzmir İhtilâl Komitesi ve Terör, Belge Yayınları, İstanbul 1986

Münir Süreyya Bey, Ermeni Meselesinin Siyasî Tarihçesi (1877-1914), Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara 2001.

N

Najarian, Peter , Son Ermeni, Yayın Yılı: 2004

Nalbandian, Louise, The Armenian Revolutionary Movement: The Development of Armenian Political Parties through the Nineteenth Century, Berkeley and Los Angeles, 1967.

Nalbantoğlu, Muhiddin , Rus Yarbayının Ağzından Türklere Karşı Ermeni Vahşeti & Dün Türkiye Bugün Azerbaycan 

Nalbantyan, Zare Vand, Ermeni Cephesinden Pan-Turanizm, Yayın Yılı: 2011

Namal, Yücel , Macaristan ve Ermeni Meselesi (1878-1920), Yayın Yılı: 2010;

Nassibian,A.A., Britain and the Armenian Question 1915-1923, London, 1984.

Nazım Paşa (Zaptiye Nazırı), Ermeni Tarih-i Vukuatı, Sultan Abdulhamid'e Nazım Paşâ nın Arzettiği Rapor, Başbakanlık Arşivi Yıldız Tasnifi, kısım 36, nu.131.151.

Norman, C. B., Ermenilerin Maskesi Düşüyor (The Armenians Unmasked), Edited by Yavuz Ercan, A.Ü. Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, Ankara 1993.

O

Oğuz, Mevlüt , Anadolu'nun Fethi Türk Ermeni İlişkileri ve Kilise ( 1018 -1923 ), KİŞİSEL YAYINLAR,  2004

Oktay, Hasan , Türkler ve Moğollar Ermeni Kaynaklarında,  Yayın Yılı: 2007

Onaran, Nevzat, Emval-i Metruke Olayı&Osmanlı’da ve Cumhuriyette Ermeni ve Rum Mallarının Türkleştirilmesi, İstanbul 2010

Onur, Hüdavendigar, Ermeni Olayları Kronolojisi, Yayın Yılı: 2006

Onur, Hüdavendigar, Ermeni Portreleri Milet-i Sadıka'dan Hayk'ın Çocuklarına -2, BURAK YAYINLARI, 1999

Orel, Şinasi-Yuca, Süreyya, Affaires Arméniennes les “Telegrammes” de Talât Pacha, Fait historique ou fiction?, Triangle, Paris 1986.

Orel, Şinasi-Yuca, Süreyya, Ermenilerce Talât Paşa’ya Atfedilen Telgrafların Gerçek Yüzü, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1983.

Orly Saldırısı Davası (19 Şubat-2 Mart 1985), Şahit ve Avukat Beyanları, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara 1985.

Ormanian, Malachia, The Church of Armenian, trans. by M. Gregory and ed. by T. Poladian, London 1955.

Osmanlı Belgelerinde Ermeni- Fransız İlişkileri (1879-1918) I DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kollektif Ankara 2002

Osmanlı Belgelerinde Ermeni- İngiliz İlişkileri (1845-1890) I DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kollektif Yayın Yılı: 2004

Osmanlı Belgelerinde Ermeni İsyanları 1878-1895 (4 Cilt Takım) DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, Yayın Yılı: 2008

Osmanlı Belgelerinde Ermeni-Amerikan İlişkileri-1896-1919 (II Cilt Takım) DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Osmanlı Belgelerinde Ermeniler (1915-1920), Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayınları, Ankara 1994; 2. Baskı: Ankara 1995.

Osmanlı Belgelerinde Ermeni-Rus İlişkileri I (1841-1898), Kollektif, Yayın Yılı: 2006

Osmanlı Devleti, Aspirations et Agissements Révolutionnaires des Comités Arméniens avant et après la proclamation de la Constitution Ottomane, Constantinople 1917.

Osmanlı'dan Günümüze Emperyalizm Kıskacında Ermeni Sorunu, Çetin Yiğenoğlu/ Sina Akşin/ Fikret Babuş/ Prof. Dr. Türkkaya Ataöv/ Fethi Karaduman/ Fevzi Demir/ Ünsal Yavuz/ Nuri Yıldırım/ Tansel Çölaşan/ Maxime Gauin/ Qafar Mehdiyev Çakmaklı, Yayın Yılı: 2011

Osmanlı'dan Günümüze Ermeni Sorunu (Genişletilmiş 3.Baskı),  Hasan Celal Güzel, Yayın Yılı: 2006

Osmanlının Son Döneminde Ermeniler, TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları, Ankara 2002.

Ottoman Archives Yıldız Collection The Armenian Question / Osmanlı Arşivi Yıldız Tasnifi Ermeni Meselesi (3 Cilt) TTT VAKFI YAYINLARI Ertuğrul Zekai Ökte
Yayın Yılı: 2008;

Ozanyan, Kagik, The History of the Armenian Language, Merzifon 1913.

Ö

Öke, Mim Kemal, "The Responses of Turkish Armenians to the Armenian Question, 1919-1926", Armenians in the Ottoman Empire and Modern Turkey (1912-1926), İstanbul 1984, s. 70-101.

Öke, Mim Kemal, The Armenian Question, TTK Basımevi, Ankara 2001

Öke, Mim Kemal, Ermeni Meselesi (1914-1923), 2. Baskı: Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1991.

Ölmez, Adem, İstanbul Ermeni Olayları ve Yahudiler&İstanbul’da Sosyal Barışın Bozulması, İstanbul 2010

Önal, Sami, Sadettin Paşa'nın Anıları Ermeni-Kürt Olayları (Van, 1869), REMZİ KİTABEVİ, İstanbul 2003

Över, Kıvanç Galip, Ermeni Meselesi 1915 / Alman Belgelerinde, Yayın Yılı: 2007

Özalp, Yalçın, Millet-i Sadıka Patırtısı ve Maraş (Kahramanmaraş’ta Ermeniler), Fatih Gençlik Vakfı Yayınları, İstanbul, tarihsiz.

Özcan, Tuğrul, Ermeni Olayları, Yayın Yılı: 2007

Özçelik, İsmail, The Armenian Allegations And Facts, 2001 Ankara

Özçelik, İsmail, Ermeni Sorunu ve Gerçekler, Ankara 2005.

Özdağ, Ümit / Özcan Yeniçeri, Ermeni Psikolojik Savaşı & Talat Paşa'dan Alican Kapısı'nın Açılmasına, Yayın Yılı: 2009

Özdemir, Hikmet- Çiçek, Kemal-Turan, Ömer-Çalık, Ramazan-Halaçoğlu, Yusuf, Ermeniler: Sürgün ve Göç, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2004.

Özdemir, Hikmet, “Ermenilerin Uyrukluk Sorunu,” 80. Yılında 2003 Penceresinden Lozan Sempozyum Bildirileri (6 Ekim 2003, Ankara), Ankara 2005,

Özdemir, Hikmet, Cemal Paşa ve Ermeni Göçmenler - 4. Ordu'nun İnsani Yardımları, İstanbul 2009, Remzi Kitabevi.

Özdemir, Hikmet, Ermeni İddiaları Karşısında Türkiye’nin Birikimi, TBMM Kültür Sanat Yayıncılık, Ankara 2008

Özdemir, Hikmet, Salgın Hastalıklardan Ölümler (1914-1918), TTK Basımevi, 2. baskı, Ankara 2010

Özdemir, Hikmet, Arnold Toynbee’nin Ermeni Sorununa Bakışı, Türkiye Bilimler Akademisi Forumu, Ankara 2005.

Özdemir, Hikmet, Talat Paşa Cinayeti, Başkent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi, Ankara 2005.

Özel, Sabahattin, Millet-i Sadıka Ermeniler, İstanbul 2005, Tasam Yayınları.

Özger, Yunus, 1895 Bayburt Ermeni Ayaklanmaları, Yayın Yılı: 2007;

Özkan, Tuncay , Yaraya Tuz Bastım & Ermeni Soykırımı, Yayın Yılı: 2009

Özkan, Zafer , Tarihsel Akış İçerisinde Terörden Politikaya Ermeni Meselesi, Yayın Yılı: 2001

Özkaya, İnayetullah Cemal, Le Peuple Arménien et les Tentatives de Réduire le Peuple Turc en Servitude, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi Yayınları, İstanbul 1971.

Özkaya, Yücel, "Arşiv Begelerine Göre XVIII. Yüzyıl ve XIX. Yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermeniler'in Durumu", Tarih Boyunca Türklerin Ermeni Toplumu İle İlişkileri, Ankara 1985, s. 149-158.

Özoğlu, Ali , Fransız Ermeni İlişkileri, İstanbul 2007

Özşavlı, Halil, Urfa Ermenileri, Ankara 2013

Öztarsu, Mehmet Fatih, Ama Hangi Türkler ve Ermeniler, Öteki Adam, 2013

Öztürk, Behram, Tarihin İbret Sayfaları Oluşturulan Ermeni ve Gailesi ve Soykırım Yalanı, KİŞİSEL YAYINLAR, 2010

Öztürk, Hıdır, Tarihimizde Tunceli ve Ermeni Mezalimi, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara 1984.

Öztürk, Mustafa , Belgelerle 1915 Ermeni Meselesi, Yayın Yılı: 2009

Özünlü, Özgür, Badem Gözlü Ermeni Çocuk, Yayın Yılı: 2012

P

Palalı, İrfan, Tehcir Çocukları, İstanbul 2005

Pamukciyan, Kevork /Osman Köker, Ermeni Harfli Türkçe Metinler / Ermeni Kaynaklardan Tarihe Katkılar-II, Yayın Yılı: 2003

Pamukciyan, Kevork /Osman Köker, Zamanlar, Mekanlar, İnsanlar / Ermeni Kaynaklarından Tarihe Katkılar-III, İstanbul 2003

Pamukciyan, Kevork, Biyografileriyle Ermeniler / Ermeni Kaynaklarından Tarihe Katkılar-IV, Yayın Yılı: 2003

Pamukciyan, Kevork, İstanbul Yazıları / Ermeni Kaynaklarından Tarihe Katkılar-I, ARAS YAYINCILIK
 

Parin, Fahri / Balcı, Gökhan, Yalova ve Çevresindeki Ermeni Faaliyetleri, TRUVA YAYINLARI, İstanbul 2007

Parin, Fahri, Dedelerimizin Ağzından Ermeni Zulmü, Yayın Yılı: 2010

Parmaksızoğlu, İsmet, Ermeni Komitelerinin İhtilal Hareketleri ve Besledikleri Emeller, Ankara. 1981.

Pasdermadjian, Hrand, Histoire De L'Arménie, Paris 1949.

Perinçek, Doğu, Ermeni Sorununda Strateji ve Siyaset, İstanbul, Kaynak, 2006 

Perinçek, Mehmet , 100 Belgede Ermeni Meselesi, Yayın Yılı: 2007

Perinçek, Mehmet , Rus Devlet Arşivlerinden 150 Belgede Ermeni Meselesi, Yayın Yılı: 2013

Perinçek, Mehmet, Ermeni Devlet Adamı B. A. Boryan'ın Gözüyle Türk-Ermeni Çatışması, İstanbul 2006

Pierre Loti, Les Massacres d’Arménie, Paris 1918.

Ponsonby, Democracy and Diplomacy, London, 1915.

R

Recep Cengiz, Ermeni Soykırımı Tartışmaları & Toplumsal İzdüşüm, KİŞİSEL YAYINLAR, Yayın Yılı: 2009

Ronald T. Marchese/ Marlene R. Breu, İhtişam ve Törensellik & İstanbul Ermeni Ortodoks Kiliselerinin Tekstil Hazineleri, Yayın Yılı: 2011;

Russian View on the Atrocities Committed by the Armenians against the Turks, neşr. A. Süslü, Ankara, 1991.

Rüstemhanlı, Tenzile, Ermeni Mezalimi & Türk Müslüman Soykırımı, Yayın Yılı: 2009

S

Sakarya, İhsan, Belgelerle Ermeni Sorunu, 2. Baskı, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Askeri Tarih Yayınları, Ankara 1984.

Sakayan, Dora , Bir Ermeni Doktorun Yaşadıkları Garabet Haçeryan'ın İzmir Güncesi, BELGE YAYINLARI, Yayın Yılı: 2005

Sakin, Orhan , Ermeni İsyanı Günlüğü 1915, EKİM YAYINLARI,  2007

Sakin, Orhan , İsa Peygamberi Severseniz Beni Öldürmeyiniz / 1915 Ermeni Mezalimi, BİRHARF YAYINLARI, Yayın Yılı: 2006

Salmaslian, A.,Bibliographie de L'Arménie, Paris 1946.

Sanjan, Avedis K., The Armenian Communities in Syria under Ottoman Dominion, Cambridge 1965.

Saral, Ahmet Hulki, Em.Tümg., Ermeni Meselesi, Genelkurmay ATASE Yay., l982.

Saral, Ahmet Hulki, Ermeni Meselesi, Ankara 1970.

Saray, Mehmet, "Türk- Sovyet Münasebetleri ve Ermeni Meselesi", "Tarih Boyunca Türklerin Ermeni Toplumu ile İlişkileri" Sempozyumu, Ankara, 1985.

Saray, Mehmet, “Ermenilerin İddiaları ve Tarihî Gerçekler”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı: 59 (Temmuz 2004), s. 325-334.

Saray, Mehmet, “Ermenistan Yol Ayrımında”, KAFKAS ARAŞTIRMALARI II, İstanbul 1996, s. 1-18.

Saray, Mehmet, Atatürk’ün Konuşma ve Yazışmalarında Ermeni Sorunu, Ankara 2010

Saray, Mehmet, Ermenistan ve Türk-Ermeni İlişkileri, Ankara 2010

Saray, Mehmet, Ermenistan ve Türk-Ermeni İlişkileri, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Yayını, İstanbul 2003.

Saray, Mehmet, The Principles of Turkish Administration and Their Impact on the Lives of non-Muslim Peoples: The Armenians as a case Study, Atatürk Research Center, Ankara 2003.

Sarı, Gökhan, Ermeni Meselesi Işığında Süryaniler, Yayın Yılı: 2013

Sarıahmetoğlu, Nesrin, Azeri-Ermeni İlişkileri (1905-1920), Gurup Matbaacılık, Ankara 2006

Sarınay, Yusuf - Karacakaya, Recep, 1909 Adana Ermeni Olayları, İstanbul 2012, İdeal Kültür Yayıncılık.

Sarınay, Yusuf -24 Nisan 1915’te Ne Oldu? Ermeni Sevk ve İskanının Perde Arkası, İstanbul 2012

Sarınay, Yusuf, “Fransa’nın Ermenilere Yönelik Politikasının Tarihi Temelleri (1878-1918),” Ermeni Araştırmaları, Sayı: 7 (Sonbahar 2002), s. 55-70.

Sarkissian, Karekin, "The Armenian Church in Contemporary Times", Religion In The Middle East'den ayrı basım, Cambridge University Press, 1969.

Sasuni, Garo , Kürt Ulusal Hareketleri ve 15 yy'dan Günümüze Ermeni Kürt İlişkileri, Yayın Yılı: 1992

Seki, Yusuf, Dış Basında Ermeni Meselesi (1999-2003), Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara 2004.

Selim, Yavuz, Taşnak Hoybun-Türkiye Cumhuriyetine Karşı Ermeni Kürt İttifakının İçyüzü, İstanbul, 2005

Selvi, Haluk, Bir Ermeni Komitecinin İtirafları, İstanbul 2009

Selvi, Haluk, Millet-i Sadıka'da İsyan - Ermeni Komitacıların Gizli Mektupları 1878-1923, İstanbul 2011, Timaş Yayınları.

Selvi, Haluk, Birinci Dünya Savaşı’ndan Lozan’a Ermeni Sorunu, Gözden Geçirilmiş İkinci Baskı, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü Yayını, Sakarya 2004.

Seropyan, Sarkis, Cangülüm Anahıt ve Kazben Ermeni Tanrıları Konuşuyor, Yayın Yılı: 2003

Sertçelik, Seyit, Rus ve Ermeni Kaynakları Işığında Ermeni Sorununun Ortaya Çıkış Süreci (1678-1914), Ankara 2009, TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları.

Setting the Record Straight on Armenian Propaganda Against Turkey, Ankara 1982.

Sevim, Ali, Genel Çizgileriyle Selçuklu-Ermeni İlişkileri, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1983.

Sevinç, Necdet, Arşiv Belgeleriyle Tehcir: Ermeni İddiaları ve Gerçekler, Avrasya-Bir Vakfı Yayınları, Ankara 2003.

Seyfeli, Canan, İstanbul Ermeni Patrikliği (Kuruluşu ve Tarihten Günümüze İdari Yapısı), Aziz Andaç Yayınları, Ankara 2005.

Sezgin, Mahmut Niyazi, Ermenilerde Din, Kimlik ve Devlet: Ermeni Sorununa Ermeni Milli Kimliği Açısından Bakış, Platin Yayınları, Ankara 2005.

Shaw, Stanford J., “Ermeni Lejyonu ve Kilikya’daki Ermeni Topluluğunu Tahribatı”, Osmanlı’nın Son Döneminde Ermeniler, TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları, Ankara 2002, s. 149-194.

Shaw, Stanford J., “The Armenian Legion and Its Destruction of the Armenian Community in Cilicia”, The Armenians in the Late Ottoman Period, The Council of Culture, Arts and Publications, Ankara 2001, s. 155-206.

Simon, Fr. Hyacinthe / Fr. Precheurs, 1915 Bir Papazın Günlüğü & Kartal Yuvası Mardin'de Beklenmedik Felaket Ermeni - Asuri - Keldani Soykırımı,, Yayın Yılı: 2008

Solmaz, Gürsoy, Ermeni Vahşeti/Tanıkların Diliyle - Bir Sözlü Tarih Denemesi -YENİ TÜRKİYE YAYINLARI, Yayın Yılı: 2001

Solmaz, Gürsoy, Yaşayanların Dilinden Erzurum-Sarıkamış-Kars’ta Ermeni Zulmü (1918-1920), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayınları, Van 1995.

Sonyel, S. R., "Yeni Belgelerin Işığı Altında Ermeni Tehcirleri", Belleten, C. XXXVI, n.141, Ankara. (Ocak 1972).

Sonyel, S. R., Hornus-Sonyel correspondance on the Armenian Question, Cyprus Turkish Association Publications, London 1983.

Sonyel, S. R., İngiliz Gizli Belgelerine Göre Adana'da Vuku Bulan Türk-Ermeni Olayları, Ankara, 1988.

Sonyel, S. R., The Great War and The Tragedy of Anatolia, TTK, Ankara 2000.

Sonyel, Salahi R, Osmanlı Ermenileri - Büyük Güçler Diplomasisinin Kurbanları, (Türkçesi: Ayden Birerdinç), İstanbul 2009, Remzi Kitabevi.

Sonyel, Salahi R., "Tehcir ve 'Kırımlar' Konusunda, Ermeni Propagandası, Hıristiyanlık Dünyasını Nasıl Aldattı", Belleten,C. XLI, sayı 161, (Ocak 1977).

Sonyel, Salahi R., The Great War and the Tragedy of Anatolia (Turks and Armenians in the Maelstrom of Major Powers 1914-1918), TTK Basımevi, 2. baskı, Ankara 2001

Sonyel, Salâhi R., Armenian Terrorism: A Menace to the International Community, Cyprus Turkish Association Publications, London 1987.

Sonyel, Salâhi R., Displacement of the Armenians, Documents / Le Deplacement des Populations Arméniennes Documents / Ermeni Tehciri ve Belgeler, Baylan Matbaası, Ankara 1978.

Sonyel, Salâhi R., Minorities and the Destruction of the Ottoman Empire, Publications of Turkish Historical Society, Ankara 1993.

Sonyel, Salâhi R., The Ottoman Armenians: Victims of Great Power Diplomacy, Published by K. Rustem  Brother, London 1987.

Sonyel, Salâhi R.,Hornus-Sonyel correspondance on the Armenian Questions, Cyprus Turkish Association Publications, 1983: London.

Sonyel, Salâhi, Turkey’s Struggle For Liberation And The Armenians, 2001, Ankara: Center For Strategic Research.

Sorularla Ermeni Meselesi OSAV Kollektif, Yayın Yılı: 2008

Stepanyan, Hasmik A., Ermeni Harfli Türkçe Kitaplar ve Süreli Yayınlar Bibliyografyası (1727-1968), İstanbul, Turkuaz, 2005

Suny, Ronald Grigor, Armenian in the Twentieth Century California, Scholars Press, 1983.

Süslü, Azmi – Öğün, G. – Serdar, M.T., Van, Muş ve Kars'taki Ermeni Katliâmları Gazilerle Mülâkat, Ankara, 1994.

Süslü, Azmi (Der.), Ruslara Göre Ermenilerin Türklere Yaptıkları Mezalim, A.Ü. Türk İnkilâp Tarihi Enstitüsü, Ankara 1987.

Süslü, Azmi, Armenians and 1915 event of Displacement, Ankara, 1994. 
Süslü, Azmi, Ermeniler ve 1915 Tehcir Olayı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları, Ankara 1990.

Süslü, Azmi, Ermenilerin Yaptıkları Katliamlar, Ankara, 1986.

Süslü, Azmi, Öğün, G.- Serdar, M. Törehan (Haz.), Van, Bitlis, Muş ve Kars’taki Ermeni Katliâmları-Gazilerle Mülâkat, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayınları, Ankara 1994.

Süslü, Azmi, Öğün, Gülay and Serdar Törehan, M, Armenian Massacres In Van, Bitlis, Muş and Kars, Interview With Withnesses, Ankara : Köksav-Kök, 2000.

Süslü, Azmi, Russian View on the Atrocities Commited by the Armenians Against the Turks, KÖK Yayınları, Ankara 1991.

Süslü, Azmi, Ermeniler ve 1915 Tehcir Olayı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları, Ankara 1990.

Svazlian, Verjine , Ermeni Soykırımı ve Toplumsal Hafıza, Yayın Yılı: 2005