Fransız

Fransa'nın Mısır Orta Elçisi Defrance'ın Ermeni Milli Delegasyon Başkanı Boghos Nubar Paşa'nın Adana ve Mersin'in nüfusunun %40'ının Ermeni olduğu ve itilaf devletlerinin İskenderun'a çıkarma yapmaları halinde onlara yardımcı olacaklarını bildiren 21 Kasım 1914 tarihli yazısı

Belge No: Turquie/Vol.867/Suriye-Filistin'den naklen Dilan, Aynı Eser, I,s.XCIV,Belge 244

 

 

 

***

Horizon Gazetesi'nde yayınlanan bir Ermeni'nin mektubunda Van, Bitlis ve Muş'ta Ermeni isyanının devam ettiği

Belge : Turquie/Vol.887, Armenie-I(Août 1914-Decembre 1915)

***

Paris Rus Büyükelçisi Sazanov'un Van ve Çatak'ta Ermenilerin isyan ettikleri ve 6000 kişinin öldürüldüğüne dair 14 Mayıs 1915 tarihli yazısı

Belge: Turquie/Vol.887, Armenie-I(Août 1914-Decembre 1915)

***

İngiliz İstanbul Büyükelçiliği ... Near East Relief Society'nin 1921'de dünyadaki Ermeni nüfusu ve bunun içinde Osmanlı Ermenilerinin durumunu belirten rapor

Belge: US Archives, Nara 867.4016/816.Jan.10,1923

***

Ermeni Milli Delegasyon Başkanı Boghos Nubar Paşa'nın sürgün edileceklerle ilgili Fransız Dışişleri Bakanlığına gönderdiği rapor

Belge: Archives des Afferes Etrangeres de France, Serie Levant, Armenie, Vol. 2, folio 47

***

ABD Halep Başkonsolosu Jackson'un Halebe gelen ve yardım kuruluşları aracılığı ile yardım edilen Ermeni göçmenlerle ilgili ABD. İstanbul Büyükelçisi Henry Morgenthau'a yolladığı 8 Şubat 1916 tarihli rapor

Belge: US Archives State Department Record Group 59, 867.48/271'den Ara Sarafyan, United States Official Documents on the Armenian Genocide, Vol II, s. 112-113


***

Ermenilerin İtilaf Devletleri (Fransa, İngiltere, Rusya) yanında savaştıkları ve gönüllü Ermeni kuvvetleri

Belge: Archives des Affres Etrangeres de France, Serie Levant, Armenie, Vol.2, Folio 47

***

Fransa'nın Mısır Orta Elçisi Degrance'ın Fransa Dışişleri Bakanı Delacese'ye gönderdiği raporda, Musa dağı Ermenilerinin savaş gemileriyle süveyş kanalı bölgesine nakledildikleri ve sayıları

Belge: Archive de France; Guerre Mondial 1914-1918, Turquie/Vol.890, Legion d'Orient-I (Semptember 1915 November 1916)


***

Sevr öncesinde, Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan ve tehcirden geri dönen Ermeniler. Ermeni Patriğince de onanmıştır.

Belge: US. Archives Nara, T1192 R2. 860J.01/395


***

Adana, Hadjin (Saimbeyli), Maraş, Zeytun, Antep, Urfa'dan tehcir edilen ve edilmeyenler ve geri dönenlerle ilgili cetvel