I. Dünya Savaşı Günlerinde Türk-Ermeni İlişkileri ve İngiliz Propagandası

Salahi R. SONYEL  BELLETEN, Cilt: LVIII - Sayı: 222 - Yıl: 1994 Ağustos, 222

I. Dünya Savaşı günlerinde Türklerle Ermeniler arasında çıkan olayları, Ermeni militanlarıyla sempatizanları, Ermenilere karşı plânlı biçimde yapılmış kırım, soykırımı ve toptan imha olarak nitelendirdiler. Türkler ise, bu olayları, "Hıristiyan Süper Devletlerce kendi çıkarları için kışkırtılan Ermenilerin, yurtları Türkiye'ye karşı ihaneti ve Türk-Ermeni çatışması" olarak nitelendirdiler.

Sayıları her geçen gün artmakta olan yabancı kimi yansız, dürüst ve yetenekli araştırmacı ve bilim adamları, Ermeni militanları ve sempatizanlarının iddialarını kabul etmiyor, dıştan yapılan kışkırtma, üsteleme ve yardımla azarak, henüz 1914 yılı yazında taşkınlık göstermeye başlayan Ermeni aşırı eğimlileriyle Müslümanlar arasında karşılıklı olaylar çıktığına inanıyorlar. Bu olayları çıkaranar da, askerlikten kaçınan, silahı ve kafasındaki askeri bilgiyle askerden kaçan, evlerinde silah gizleyen, Türk hatları gerisinde ayaklanan, savunmasız Türk ve öteki müslüman köylerine saldırarak kadın, çocuk ve yaşlıları öldüren, savaş kesiminde yaralanan ve cephe gerisine gönderilen yaralı askerleri katleden, önemli askeri bölgelerde sabotaj, kundakçılık ve işgal gücüyle işbirliği yapan, düşmana bilgi veren ve komplo kuran Ermeni militanlarıydı. Hem Londra'daki İngiliz Devlet Arşivi'nde hem de İstanbul'daki Başbakanlık Arşivi'nde, bu söylenenleri kanıtlayıcı nitelikte binlerce belge vardır.

Metnin tamamı için tıklayınız...