İngiliz Gizli Belgelerine Göre Adana'da Vuku Bulan Türk-Ermeni Olayları (Temmuz 1908-Aralık1909)

Salahi R. SONYEL  BELLETEN, Cilt: LI - Sayı: 201 - Yıl: 1987 Aralık, 201

Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Ermeni "milleti", 1870'lerde patlak veren sözde "Doğu Sorunu"nun doğuşuna dek geçen 600 yıl sırasında barış, düzen, güvenlikve gönenç içinde yaşamıştır. 1877'de başlayan Türk-Rus savaşı yetkisiz bırakılan San Stefano (Yeşilköy) Antlaşmasına yol açmış; Kıbrıs Sözleşmesi (Cyprus Convention) ve Berlin Antlaşmasına neden oluşturmuştu. Bu sözleşme ve antlaşmalar, Osmanlı Ermenilerine, sözde ek ayrıcalık hakları sağlayacaklardı, ama gerçekte büyük devletlere, özellikler Britanya ve Rusya'ya,  Osmanlı İmparatorluğu'nun iç işlerine karışmak fırsatını ve İmparatorluk çökünce, onun ganimetinden daha büyük bir pay koparmak ümidini veriyordu.

Metnin tamamı için tıklayınız...