Merzifon'da Ermeni Ayaklanmaları (5 resim ile birlikte)

Ali TUZCU  BELLETEN, Cilt: LVII - Sayı: 220 - Yıl: 1993 Aralık, 220

19. yy.'da Yabancı Devletlerin Osmanlı İmparatorluğu Üzerindeki Emelleri

Osmanlı İmparatorluğu çeşitli uluslardan, etnik gruplardan, din ve cemaat topluluklarından oluşuyordu. Devlet, dünya ve ahiret anlayışına uygun olarak bunlara hiç bir baskı uygulamadığından ulusal özelliklerini, özlerini, dillerini, dinlerini, kültürlerini 18. yy.'a kadar korudular.

Fakat, bu asrın sonunda, Fransız ihtilalinin de etkisiyle, ulusçuluk akımları Osmanlı İmparatorluğunda kıpırdanmaya başlamıştır. Devletin içine düştüğü ekonomik bunalım, toprak kayıplarıyla iyice hızlanmış ve merkezi otoriteyi de zayıflatmıştır.Fransız İhtilali'nin etkisiyle  Avrupa'da oluşan toplumsal ekonomik ve kültürel gelişmeler Osmanlı ülkesinde de çalkantılara sebep olmuştur.

Metnin tamamı için tıklayınız...