Rum-Ermeni-Hoybun İşbirliği ve Anadolu'daki Toplu Mezarlar (17 belge ile birlikte)

Azmi SÜSLÜ  BELLETEN, Cilt: LVII - Sayı: 218 - Yıl: 1993 Nisan, 218

Tarihte azınlıklara, kendi dininden, ırkından, kültüründen olmayanlara, kendi dilini konuşmayanlara Türkler kadar müsamahalı davranan tek millet gösterilemez.Bunun biri, Orta Asya'dan beri çeşitli iklimler ve zaman dilimleri içinde gelen, diğeri de İslamiyetle kazanılan, mükemmeleşen iki ana kaynağı vardır. İster 1020, ister 1070, isterse 1461 veya 1571 olsun, bu hoşgörüyü Kafkaslar'da , Anadolu'da Kıbrıs'ta görmek, yaklaşık bin yıllık dönem içinde müşahede etmek, tavsik etmek mümkündür. Hatta, yine hiç bir millette görülemeyecek derecede, bu toleransın taştığını ve azınlıkların Türklerden çok daha fazla haklara sahip olduklarını, çoğaldıklarını, zenginleştiklerini, müreffehleştiklerinibile söylemek bir mübalağa olmayacaktır. Osmanlı Devleti'nin son ikiyüz yıl içindeki durumu buna örnek teşkil etmektedir.

Metnin tamamı için tıklayınız...