Sultan II. Abdülhamid'e Düzenlenen Ermeni Suikasti ve Bu Sebeple Belçika İle Yaşanan Diplomatik Kriz

Vahdettin ENGİN  BELLETEN, Cilt: LIX - Sayı: 225 - Yıl: 1995 Ağutos, 225

Yüzyıllar boyunca Osmanlı idaresi altında yaşamış olan Ermeniler bu süre içinde toplumun bir parçasını oluşturmuşlar, çeşitli devlet görevlerinde bulunmuşlar, içlerinde birçoğu da ticaret, musiki, edebiyat, mimari vs. gibi alanlarda önemli işler başarmışlardır. Sosyal ve İktisadi hayatta kazanmış oldukları bu statü sayesinde Türklerle rahatça uyum sağlayarak en nüfuslu reaya konumuna sahip olmuşlardır.

Metnin tamamı için tıklayınız...