Tahkik Hey'eti Raporlarına Göre 1894 Sason İsyanı

Nurettin GÜLMEZ  BELLETEN, Cilt: LXX - Sayı: 258 - Yıl: 2006 Ağustos, 258

Sason günümüzdeki yeni idarî düzenlemelerden sonra Batman iline bağlı bir ilçedir. Dağlık bir arazi üzerinde bulunan ilçe, 1894'te yani burada ilk isyanın çıktığı zaman, idari yönden Bitlis vilayetini Muş sancağına bağlı idi. 1894 isyanı, bazı eserlerde Sason isyanı geçtiği gibi, Sason kazasına bağlı bir köy olan Talori adıyla da anılmaktadır.

Bu makalede Tahkik Heyetinin Osmanlı temsilcilerinin İstanbul yönetimine günlük olarak gönderdiği raporlar ve Tahkik Heyetinin inceleme sonunda hazırladığı ortak rapor esas alınarak bir değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır. Bunlara ilave olarak 4. Ordu Kumandanı Müşür Zeki Paşa'nın raporları da kullanılmıştır. Sason / Talori isyanı anlatılırken genllikle Tahkik Heyetinden ve ortak rapordan söz edilmekle birlikte, Tahkik Heyetinin günlük raporları ve diğer raporlar pek kullanılmamıştır. Onun için bu çalışma önemli bir eksiği doldurabilir.

Metnin tamamı için tıklayınız...