Takvim-i Vekayi'de Ermenilerle İlgili Haberler, 1908-1915

Mehmet SEYİTDANLIOĞLU  BELLETEN, Cilt: LV - Sayı: 214 - Yıl: 1991 Aralık, 214

XIX. yüzyılın ikinci yarısı Osmanlı İmparatorluğu için içte ve dışta yeni sorunların doğduğu bir dönem olmuştur. Bilindiği gibi Fransız İhtilali'nin ortaya attığı milliyetçilik akımı imparatorluğun parçalanmasında rol oynayan en önemli faktörlerden birisi olmuştur.

Metnin tamamı için tıklayınız...