Talat Paşa'nın Diyarbakır Vilayeti'ne Gönderdiği Telgraf

 
Bâbıâlî
Dahiliye Nezareti
Emniyet-i Umûmiye Müdüriyeti

Diyarbakır Valiliğine,                 (Şifre)

Son zamanlarda vilâyet dahilindeki Ermeniler ile diğer bütün hrıstiyanlara da katliamlar yapıldığı ve bu cümleden olarak, daha sonra Diyarbakır’dan gönderilen kişiler vasıtasıyla, Mardin’de Marhasa (Ermeni din adamı) ile Ermeniler arasındaki diğer hrıstiyan ahaliden, yediyüz kişinin geceleri şehirden dışarı çıkarılarak koyun gibi boğazlattırıldığı ve şimdiye kadar bu katliamlarda öldürülenlerin ikibin kişi tahmin olunduğu ve buna ivedilikle ve kesin olarak son verilmezse çevre vilâyetteki müslümanların da ayaklanarak bütün hrıstiyanları katl etmelerinden korkulduğu, haber alınmıştır.

Ermeniler için düşünülen siyasî tedbirlerle (tehcir kararı), onların kontrol altında tutulmasına yönelik tedbirlerin, diğer hrıstiyanlara da uygulanacak şekilde genişletilmesi kesinlikle uygun olmadığından, kamuoyu üzerinde çok kötü etkiler bırakacak ve bilhassa bunun üzerine hrıstiyanların hayatını tehlikeye sokacak bu türden olaylara derhal son verilmesi ve gerçeklerin açıklığa kavuşturulması. 29 Haziran 1331 (29 Haziran 1915).

 

Yazıldı.                                                                                  Nazır


Not : 
1- Orijinal metinde kullanılan “istihbar” kelimesi haber almak anlamında olup, istihbarat örgütüyle bir ilgisi yoktur.
2- Diyarbakırdan sevk edilenler, olayı tahkik etmek amacıyla gönderilmiş kişiler olup, bunlar bahsedilen katliamları yapanlar değildir. Merkeze ulaşan bilgilerin kaynaklarından birisini oluşturmaktadırlar.
3- Merkeze ulaşan haberin diğer kaynakları ise, Mardin’deki Ermeni din adamı (marhasa) ile Ermeniler arasındaki Ermeni olmayan diğer Hristiyan ahaliye mensup kişilerdir.