1894-1896 Yıllarında Çıkan Ermeni İsyanlarının Temel Özellikleri ve Meydana Gelen İnsan Kayıplarının Sayısal Sonuçları
Üzerine Bir Deneme