1895-1896 Ermeni İsyanlarında Batılı Devletlerin Osmanlı Devleti’ne Yönelik Tutumlarına Bir Örnek:
Enis Paşa’nın Diyarbakır ve Halep Valiliklerine Karşı Tepkiler