Türk-Ermeni ilişkileri iki millet arasında yaşanmış en ibret verici ortak tarih hikayelerinden birini anlatıyor. Dostluğun dayanışmanın olduğu kadar kırgınlığın, çatışmanın ve öfkenin binbir yüzü de bu ortak tarihin birer parçası. Türklerle Ermenilerin kader paylaşımları Anadolu topraklarında Türk boyları ile Ermenilerin ilk karşılaşmalarıyla başlamıştır. Selçuklu ve Osmanlı asırlarında yan yana içi içe süren hayat iki millet arasında kültürel bir alışveriş hatta komşuluk ilişkileri geliştirdi. Millet-i Sadıka olarak benimsenen Ermeniler, Osmanlı devlet algısında güvenilir bir topluluk niteliği kazandı, fakat Anadolu’da dostluk numuneleriyle dolu kader birliği 19. Yüzyılın özellikle ikinci yarısından itibaren ayrılıkçı rüzgârlarla sarsıldı. 19. Yüzyıl Osmanlı tarihini şekillendiren temel başlıklardan biri olarak Ermeni meselesi iç ve dış dinamiklerin tesirleriyle ortaya çıktı.