AİHM Kararı: ‘Ermeni soykırımı’ iddiasını reddetmek ifade özgürlüğüdür

EMRE DEMİR -PARİS
18 Aralık 2013

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Ermeni soykırımı iddialarını inkar etmenin ifade özgürlüğüne aykırı olmadığına hükmetti. İsviçrede 2005 yılında 1915 olaylarının soykırım olarak nitelendirilmesine karşı çıktığı için İsviçre mahkemeleri tarafından mahkum edilen Doğu Perinçekin açtığı davada İsviçre haksız bulundu. Hukuki tanımı çok net olan soykırımla ilgili delil göstermenin zor olduğuna vurgu yapan AİHM, 1915 olaylarının soykırım olarak kabul edilmesine ilişkin uluslararası bir uzlaşı olmadığına dikkat çekti. Sözde soykırımı inkar etmenin ise ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirten AİHM, ifade özgürlüğü ilkesinin çoğulcu ve demokratik toplumları totaliter ve diktatörlük rejimlerinden ayıran en önemli unsur olduğu kaydedildi.

7 yargıçlı davada 5 yargıç Perinçekin ifade özgürlüğünün ihlali hükmü verirken, İtalyan Guido Raimondi ve İspanyol Andras Sajo karara muhalefet şerhi yazarak itiraz etti. Perinçek davası uluslararası bir mahkemenin Ermeni soykırımı iddiasıyla ilgili ilk karar olması nedeniyle önem taşıyor. AİHMnin kararları 47 üyesi bulunan Avrupa Konseyinin tamamı için hukuki referans teşkil ediyor. Şoke edici ve yaralayıcı açıklamaların da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) ifade özgürlüğünü kapsayan 10. maddesiyle korunduğunu hatırlatan Strasbourg merkezli mahkeme,  Perinçek, söz konusu yıllarda yaşanan tehcir ve katliamı hiçbir zaman inkar etmemiş, ancak bu olayların soykırım olarak nitelenmesine karşı çıkmıştır dedi. Perinçeki tecilli hapis ve tazminata mahkum eden İsviçre mahkemesinin sanığın kamu düzenine zarar verdiği yönündeki tezini de reddeden AİHM yargıçları, 1915 olaylarının hukuki olarak soykırım terimiyle nitelenmesine karşı çıkmak Ermeni toplumuna karşı kin ve şiddete teşvik kapsamında değerlendirilemez hükmünü verdi. Davaya müdahil olan Türkiye ve Perinçek, AİHMye yaptıkları savunmada soykırım terimi üzerinde uluslararası bir ittifak olmadığını hatırlatmıştı. Türkiyenin tezine hak veren AİHM, Mahkeme, İsviçredeki farklı siyasi kurumlar içinde bile bu konuda görüş farklılıkları olduğunu hatırlatır. 190 ülke içinde sadece 20ye yakın devlet Ermeni soykırımını resmen tanımıştır. Bu devletlerin birçoğu da, İsviçre gibi devlet düzeyinde değil, meclis ve senatolar seviyesinde soykırımı resmi olarak kabul etmiştir dedi. Uluslararası Adalet Mahkemesi ve Uluslararası Ceza Mahkemesinin Ruanda Soykırımıyla ilgili kararına atıfta bulunan AİHM kararında, Soykırım suçlaması için bir grubun bazı üyelerinin değil, bütün grubun yok edilme girişiminin gerçekleştirilmesi gerekir. Soykırım hukuki açıdan sınırları çok net bir terimdir ve delil ortaya koymak zordur. denildi. AİHM,  tarihi araştırmaların doğası gereği tartışmalı olduğuna vurgu yaparak, 1915 olaylarının kesin yasal hükümler ve nihai hakikatler olarak sunulamayacağını belirtti.

İsviçrede 2005 yılında katıldığı konferanslarda 1915 olaylarının soykırım olarak nitelendirilmesine karşı çıkan ve uluslararası yalan olarak niteleyen Perinçek, Lozan Mahkemesi tarafından ırkçı ayrımcılıktan suçlu bulunmuştu. Perinçekin temyiz başvurusu üzerine ise mahkeme, Ermeni soykırımı, Yahudi soykırımı gibi tarihsel bir gerçektir yorumunu yapmış ve başvuruyu reddetmişti.

AİHM ise Perinçekin 1915 olaylarını soykırım olarak nitelemeyi reddetmesinin Yahudi soykırımı (Holokost) inkarıyla aynı kategoride değerlendirilemeyeceğine hükmetti.