Bizans İmparatorluğu Döneminde Anadoluda Ermeni Yerleşimleri, (Yrd. Doç. Dr. Güner SAĞIR)

Bu makalede amaç Bizans İmparatorluğu döneminde Ermenilerin Anadolu’da yerleşik oldukları yerleri belirlemektir. Konu ele alınırken Ermenilerin yaşamları, komşularıyla ilişkileri, askeri pozisyonları, siyasi ilişkileri, ekonomileri, kültürel değişim, etkileşim ve gelişimleri ile Ermeni kilisesinin tarihi kronolojik olarak yeri geldikçe ele alınmış, son olarak genel bir değerlendirme yapılmıştır1. Ancak bu konu ele alınırken Bizans İmparatorluğu tabiiyetindeki asimile olmuş Ermeniler değil, imparatorluğun resmi din politikasından ayrılmış Anadolu’nun doğusunda yerleşik vasal krallıklar halinde yaşamlarını sürdüren Ermeniler dikkate alınmıştır. Ortaçağ boyunca Anadolu’nun doğusunun çok karışık, konunun hayli zor olduğu gözönüne alınarak bir sınır çizilmiş, makale bir çerçeve içine oturtulmaya çalışılmıştır.

Metnin tamamı için tıklayınız...