Ermeni - Sasani Savaşları ve Ermenilere Hun Desteği (V. Yüzyıl), (Prof. Dr. Mehmet TEZCAN)

M.S. IV. ve V. yüzyıllar, Anadolu ve Kafkas coğrafyası içerisinde gerek Ermeni, gerekse Hun tarihi için son derece önemlidir. Ermeni tarihinde ve kültüründe ise bilhassa üç hadise son derece mühimdir: 1) 301 yılında Hristiyanlığın kabulü, 2) 406 yıllarında Mesrop Maştots tarafından Ermeni alfabesinin icadı ve İncil’in 411 yılında Ermenice’ye tercümesi, 3) 451 yılında Sasani din değiştirtme zorbalığına karşı Ermenilerin direnişi ve Avarayr savaşı...

Metnin tamamı için tıklayınız...