Ermenistan’ın Tarihî Coğrafyası ve Ermeniler (Prof. Dr. Salim CÖHCE)

Günümüzde bazı tarihçiler, M.Ö. X yüzyıla ait Asur kitabelerinde zikredilen ve Fırat nehrinin doğusundaki Alzi  bölgesinde yer alan Aramî krallıklardan birisinin hâkimiyet alanını teşkil eden Uruadri/Urartu ülkesini bilinen en eski Ermeni yurdu olarak gösterme gayreti içerisindedirler.  Ancak, “Armenya/Ermenistan” adı tarihte ilk defa M.Ö. 518 yılından kalma Bahistan yazıtında geçer ve bu günkü Elazığ ile Ergani arasında yer alan “Armana” halkının oturduğu dağlık bölgeyi ifade eder. Bu coğrafyayı, yani Ermenistan’ı Herodot, (M.Ö.490–425) Fırat’ın doğusunda [V, 52] Asur ülkesinin “üst yanına” düşen, [I,194] nehirlerin doğduğu dağlar [I,72, 180] ve zengin otlaklarla kaplı, [V,49] Friklerle aynı geleneklere sahip insanların yaşadığı bir yer olarak [VII,73] tanımlar.  Strabo (M.Ö.63-M.S.23) ise Fırat’ın doğusunda, Kafkasların güneyinden Mezopotamya’ya kadar uzanan alanda Kızılırmak ve Dicle nehrinin kaynakları ile Fırat’ın ilk büyük dirseği arasında kalan [XVI, 1,13] “çetin ve dağlık arazi”yi [XI, 14,2] Ermenistan, yani Ermenilerin yaşadığı ülke olarak gösterir.

Metnin tamamı için tıklayınız...