İslam Coğrafyacılarına Göre İrminiyye, (Prof. Dr. Mevlüt KOYUNCU)

Bazı bölgeler, diğerlerine göre daha elverişli şartlara sahip olmaları sebebiyle tarihte önemli bir statü elde etmişlerdir. Bu durum o bölgenin önemini artırmış, böylece çeşitli milletleri üzerinde barındırmış, nihayet medeniyetlerin gelişmesine katkı sağlamıştır. Ele almaya çalıştığımız coğrafi mekân (kuzey-doğu Anadolu), Kafkasya’yı Anadolu’ya, Anadolu’yu Orta Asya’ya bağlayan dönemin son derece önemli ticaret yollarının kesişme noktasında bulunan, oldukça önemli bir bölgedir. Üzerinde duracağımız konunun ana temasını oluşturan Ermeniler, Anadolu’nun bu önemli coğrafyasında kendilerini Ermenistan diye isimlendirdikleri bölgenin yerli insanları olarak kabul etmişler ve bu toprakların kendilerine ait olduğunu savunmuşlardır. Hâlbuki söz konusu bölge her zaman doğudan, kuzeyden ve güneyden gelen akınlara maruz kalarak, bölge hâkimiyetinin durmadan el değiştirdiği bilinir. Böylece siyasi olarak Ermenistan diye kadim bir coğrafyadan ve Ermeni devletinin varlığından söz etmek oldukça zordur.

Metnin tamamı için tıklayınız...