Türk - Ermeni Sosyal Münasebetleri (Yrd. Doç. Dr. Cahit KÜLEKÇİ)

Ermenilerin toplum olarak Türklerle ilk ne zaman ve nerede karşılaştıklarını kesin tarihlerle belirlemek pek mümkün görünmemektedir. Genel kanı, yoğun münasebetlerin Selçuklulardan itibaren başladığıdır.  Ermeniler daha çok Kilikya, Doğu ve İç Anadolu bölgeleri ile Batı Anadolu’da özellikle Bursa şehrinde yoğunlaşmışlardır. Ancak bu tespitten yola çıkarak anılan bölgelerde yaşayan Ermenilerin Türklerle daha erken bir dönemde karşılaşıp karşılaşmadıkları hakkındaki bilgilerimiz de son derece kısıtlıdır.

Metnin tamamı için tıklayınız...