Ermeni Kaynaklarının Gözüyle Anadolu’nun Fethi, (Prof. Dr. İbrahim TELLİOĞLU)

XI. yüzyılın ikinci yarısında Selçukluların Anadolu’ya yönelmesiyle başlayan fetihler, Bizans, İslam, Gürcü ve Süryani kaynaklarının yanı sıra Ermeni tarihçilerinin kaleme aldığı eserlerden de takip edilebilmektedir. Bu kaynakların tamamı, aynı ya da farklı bilgileriyle bütünü tamamlayan parçalar misali dönemi bütün açıklığıyla gün ışığına çıkarmaya çalışır. Süryani kaynakları hâkimiyet mücadelesi sırasında yaşananlara birinci derecede taraf olmayan bir kesimin gözüyle meselelere bakarken daha yorumsuz, daha gerçeğe yakın, daha objektif durur. Ancak Süryani tarihçilerinin büyük bir kısmı ilgilerini çekmediği için olmalı pek çok olaya ya çok yüzeysel temas eder ya da hiç temas etmez. Sadece XII. yüzyılın meşhur Süryani tarihçisi Mihail, özel başlık açıp Türklerin Anadolu’yu fethedişini, bu sırada yaşanan siyasî, demografik ve sosyokültürel değişimi emsalsiz tasvirlerle kaleme alır...

Metnin tamamı için tıklayınız...