Ermenilerin Nazarında Haçlılar, (Prof. Dr. Mehmet ERSAN)

Selçukluların Anadolu’ya girmesi ve Türklerin Marmara kıyılarına dayanması, Bizans İmparatorlarının Papalık kanalıyla Avrupa’dan ücretli asker istemesine ve sonuçta Haçlı Seferleri denilen hareketin başlamasına neden olmuştu.

Haçlı Seferlerinin başladığı yıllarda Ermeniler, Anadolu’nun çeşitli kale ve şehirlerinde Selçukluların yüksek hâkimiyetini tanıyarak, ya kendi reislerinin yönetiminde ya da Türk devlet ve tâbi beylerin idaresi altında yaşamlarını sürdürmekte idiler. Anadolu’nun fethi sırasında yaşanan güçlükler artık geride bırakılmış, Ermeniler Türk devlet anlayışını yakından tanıma fırsatı bulmuş, tâbi her topluluk gibi itaat edip vergilerini ödeyerek, Bizans yönetimi altında daha önce hiç görmedikleri huzuru bulmuşlardı...

Metnin tamamı için tıklayınız...