İlk İslâmî Dönemde Ermeniler, (Yrd. Doç. Dr. Ali İPEK)

Toplumlar öteden beri birbiriyle tanışarak, anlaşarak ve kaynaşarak günümüze gelmişlerdir. Bazen bir savaş, bazen sel yahut kuraklıkların neden olduğu göçler, kimi zaman dinî veya millî muhtevalı akınlar ve kazanç maksatlı ticarî seferler, milletlerin tanışma bağları, buluşma noktaları olmuştur. Bu tanışmanın, buluşmanın en önemli ürünü ise, insanlık kültür ve medeniyetinin oluşması ve bütün dünyaya yayılması olarak tezahür etmiştir.

Metnin tamamı için tıklayınız...