İslam İdaresinde Ermeniler, (Doç. Dr. Mehmet ÇOG)

İlk ve Orta Çağın hâkim devletleri olan Roma, Bizans, Med ve Sâsâni’ler döneminde siyasi ve ticari çekişme alanlarından biri de Kafkaslar olmuştur. Batı medeniyetini temsil eden Roma ile Doğu’nun güçlü devleti Pers ve Sâsâni’ler arasında sürekli el değiştiren Kafkaslar, bunun sonucu olarak hem Fars kültüründen hem de Roma ve Bizans kültüründen bünyesine çok şeyler katmıştır. Adı geçen iki medeniyetin çekişmesi, aynı zamanda dini mücadeleye de sahne olmuştur. İslâm hâkimiyetine kadar Kafkas toplulukları Hıristiyanlık ve Zerdüştlük arasında tercih yapmak zorunda kalmışlardır...

Metnin tamamı için tıklayınız...