Müslüman Arapların İslamın İlk Fetihleri Döneminde İrminiyye İle Olan Münasebetleri, (Prof. Dr. Mevlüt KOYUNCU)

Hz. Muhammed, Mekkeli müşriklerle Hudeybiye anlaşmasını yaptıktan sonra (628) komşu kabile ve devletlere elçiler göndererek onları İslâm’a davet etti. Bizans’ın güney sınırına gönderilen elçilerden bazılarının öldürülmesi üzerine de Bizans’ın hâkimiyet alanı içinde bulunan Mute’ye bir askerî sefer düzenlemekle (629) ilk defa Arabistan toprakları dışına çıkılmış oluyordu.

Hz. Peygamber’in vefatından sonra hilâfet makamına geçen Hz. Ebu Bekir, içerde meydana gelen Ridde olaylarını bastırıp, merkezi otoriteye bağlanmak istemeyen bazı kabileleri de itaat altına aldıktan sonra dış devletlere karşı askerî seferlerini başlatmıştı. Bu seferler dönemin süper güçleri olan Sasanî ve Bizans’ın hâkimiyeti altındaki Irak, el-Cezire ve Suriye’ye karşı yapılıyordu...

Metnin tamamı için tıklayınız...