Selçuklular Zamanında Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Kurulan Türk Beylikleri ve Ermeni İlişkileri, (Yrd. Doç. Dr. Recep YAŞA)

Bilindiği üzere, Doğu Anadolu Bölgesi’ne Türkmen akınları Çağrı Bey’in gerçekleştirdiği ilk keşif seferi ile başlamıştır (1015-1021). Maveraünnehir ve Horasan’da yaşanan gelişmelerin sonucu olarak bazı Türkmen boyları Azerbaycan ve Güney Kafkasya’ya yayılarak, Ermenilerin de yaşadığı Bizans imparatorluğu sınırlarına akınlarda bulundular. Selçuklu devletinin 1040 yılında Horasan’da kurulmasından sonra Anadolu’ya yapılan bu akınlar, Selçuklu şehzade ve emirlerinin görevlendirilmesiyle devletin kontrolünde sürdürüldü. Bunu Tuğrul Bey’in 1054 yılında Doğu Anadolu’ya gerçekleştirdiği sefer takip etti. Tuğrul Bey’in bu seferinden sonra Doğu Anadolu’ya yapılan akınlar artarak devam etti...

Metnin tamamı için tıklayınız...