Türk-Ermeni İlişkileri (XI-XIII. Yüzyıllar), (Prof. Dr. Mehmet ERSAN)

Milattan sonraki süreçte Orta Asya’dan Batı yönünde hareket eden Türklerin Anadolu’ya yönelik ilk hareketi ve bölge insanı ile ilişkileri hakkındaki kayıt olarak, Karadeniz’in kuzeyinden Balkanlara ve Orta Avrupa’ya göç eden Hunların 395 yılında Kudüs’e kadar uzanan akınları gösterilir. Bu akın sırasında Basık ve Kursık komutasındaki Hun askerî birliği Erzurum’dan itibaren Karasu, Fırat vadilerini takip ederek Malatya ve Çukurova’ya ilerlemişler, Urfa ve Antakya’yı bir süre kuşattıktan sonra Kudüs’e kadar inmişler, daha sonra Orta Anadolu’yu dolaştıktan sonra Azerbaycan üzerinden üslerine dönmüşlerdir...

Metnin tamamı için tıklayınız...