İlhanlı-Ermeni İlişkileri | Prof. Dr. Muammer GÜL

Moğolların Cengiz Han ile sahneye çıkarak eski dünyanın, Afrika hariç, büyük bir kısmına hakim olmaları; onları muhatap oldukları büyük küçük bütün toplumların hafızasında bir yer bulmasına sebep olmuştur. Bu topluluklardan biri de yaşadıkları ülkeler istila edilinceye kadar Moğollar hakkında hiçbir bilgiye sahip olmayan Ermenilerdir. Bir yüzyıl kadar sürecek olan Moğol-Ermeni ilişkileri, XIII. yüzyılın başında Kafkasya hakimiyeti ve İran’da İlhanlı Devleti’nin kurulmasından bu devletin 1335 yılında yıkılıncaya kadar geçen süre cereyan etmiştir. Bundan dolayı bu çalışmanın başlığını İlhanlı-Ermeni İlişkileri olarak koymak daha uygun olacaktır...

Metnin tamamı için tıklayınız...