İslâm Hukukunda Gayr-ı Müslimler | Prof. Dr. Abdulkadir ŞENER

Kur’ân-ı Kerim’de, insanlar arasında adaletle hükmetmeyi, zulümden ve haksızlıktan kaçınmayı emreden pek çok âyet vardır. İslâm hukukunda insanlara karşı nasıl davranılması gerektiğini ortaya koyan şu âyet-i kerimeleri, burada hatırlatmak isterim.

“Hiç şüphesiz Allah, size emanetleri ehline teslim etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder.”

“Ey inananlar, Allah için adaleti dimdik ayakta tutan şâhidler olun. İşte bu, Allah’a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır. Allah’tan sakının. Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.”

Milletlerarası ilişkilerin temel felsefesine işaret eden âyet-i kerimelerden sadece bir tanesini zikretmekle yetiniyorum.

“Ey insanlar, Biz, sizleri bir erkekle bir kadından yarattık. Sizi, birbirinizi tanıyasınız diye milletler ve kabileler haline koyduk. Allah katında en şerefliniz, O’na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah, bilen ve haberdar olandır.”

İslâm hukukçuları, insanları önce ikiye ayırırlar:
1. Müslümanlar,
2. Gayr-i Müslimler (Müslüman olmayanlar) ...

Metnin tamamı için tıklayınız...