Moğol Gazabından Tanrının Kudretine Gürcü ve Ermeniler (1220-1241) | Doç. Dr. Neslihan DURAK

XIII. yüzyılın başlarında Türk ve Moğol boylarının desteğini alarak büyük han ilan edilen Çingiz (1206-1241), Kin ve Tangutları da itaati altına alarak Asya’nın doğusunda hakimiyetini tesis ettikten sonra cihana hâkim olma idealiyle yönünü batıya çevirmiştir. Bu dönemde Çingizli Devleti’nin batısında, yani bugünkü Afganistan, İran başta olmak üzere Özbekistan ve Türkmenistan topraklarını da içine alan geniş coğrafyada Harezmşahlar Devleti hüküm sürmekteydi. Sultan Alâ ed-Din Muhammed (1200-1220) idaresindeki bu hakimiyet, tabii olarak ipek yolu güzergahı üzerinde bulunan Semerkant, Ürgenç, Hocend, Merv ve Nişabur gibi Türkistan’ın zengin ve güzide şehirlerine de sahip olması bakımından özel bir önem arz etmekteydi.

Metnin tamamı için tıklayınız...