Osmanlı Devleti’nden Günümüze Ermeniler | Prof. Dr. İlber ORTAYLI

Osmanlı Devleti’nde “millet”, zımmî statüsünde İslam’ın tanıdığı farklı inanç topluluklarından her birine verilen isimdir. Ermeniler, Hıristiyan toplumu olarak Osmanlı milletler ailesi içinde yerini almış, Ermeni milleti olarak tanınmıştır. Ermeniler bir Orta Doğu-Kafkas, daha ziyade bir Kafkas toplumu, Akdeniz dünyasının içinde yaşayan, bu bakımdan İranlılar ve Türklerle, yani Azerbaycan ve Anadolu halklarıyla büyük benzerlikleri olan bir halktır. Bu toplum, aile içi ilişkiler, akrabalık-sülale ilişkileri Türk toplumu ile çok benzer olan Osmanlı unsurudur. Yüzyıllar içinde Türklerle iç içe yaşamın getirdiği alışkanlıklarla Türklerle Ermenilerin komşuluk ilişkileri, birbirlerine kültürel katkılarda bulunmalarına yol açmıştır. Haç ve Hilal farkı olmasa, yani bu dini ayrım olmasa, iki toplumu birbirinden ayıramazsınız; O kadar birbirlerine benzerler. İki toplum arasında tarihten günümüze mutfak kültürü benzerliği bile vardır ve bu durum, komşuluk ilişkilerinin düzeyini göstermektedir.

Fatih Sultan Mehmet Han, imparatorluktaki Helen nüfusa karşı, onların tarihi nefret içinde oldukları, aynı zamanda da iktisadi ve sanayi kabiliyetleri ve üretkenlikleri dolayısıyla vazgeçemeyeceği Ermeni unsurunu ele almak ihtiyacı hissetti ve İstanbul’da bir Ermeni patrikliği inşa etti...

Metnin tamamı için tıklayınız...