Osmanlı Toplumunda Ermeniler | Prof. Dr. Jülide Akyüz ORAT

Yaklaşık on asırlık bir geçmişe sahip Türk-Ermeni ilişkileri sadece “Ermeni meselesi” şeklinde genel kabul görmektedir. Halbuki bu ilişkileri sadece bu minval üzerinden değerlendirmek konuya sığ bakmayı gerektirir. Bu sığlıktan kurtulmak için Osmanlı dünyasında birlikte yaşamayı ön plana almak, askerî ve siyasî yaklaşımları bir kenara bırakarak toplumun bir bütün olduğu gerçeğinden hareketle özelde Ermenileri de bu bütünün bir parçası olarak değerlendirmek daha bilimsel bir yaklaşımdır. Bu açıdan farklılıkları ayrılık unsuru değil, zenginlik ve kültür olarak görmek, toplumun yaşayan bir ögesi, unsuru şeklinde telakki etmek, Ermenilerin de her açıdan o toplumda yaşayan birer parça olduğunu yaşama dair örnekler vererek ifade etmek bu uzun geçmişi anlamayı daha muktedir kılacaktır...

Metnin tamamı için tıklayınız...