Selçukluların Gayr-i Türk Unsurlara Uyguladığı Hoşgörü ve Adalet Politikası | İlhan TÜRKMEN

Müslüman Türklerin Hıristiyanlarla ilişkileri, Türklerin Anadolu’ya yerleşmeleri ile çok gelişti. Türkler benimsedikleri İslam dininin yüksek insani değerlerini münasebet içine girdikleri toplumlara uygulayarak yeni bir toplumsal süreç oluşturdular. Çoğu zaman başka din mensupları ile ortak hareket ettiler. Öyle ki, Türklerin Anadolu’ya Türkmenleri yerleştirmeleri, çoğu zaman, Hıristiyan din adamları ile anlaşmaları sonucu mümkün olmuştur.

Türkler, Anadolu’da ilk kez, Süryanilerle iyi ilişkiler kurmuşlardır. Bu sıralarda, “İsa’daki cevherler” meselesi yüzünden özellikle Ermeni ve Süryanilere Bizans imparatorluğu tarafından devamlı baskı yapılmakta idi. Süryaniler, belki de bu yüzden Türk yönetimini Bizans’a tercih etmişlerdi...

Metnin tamamı için tıklayınız...