Tarih Boyunca Kıbrıs’ta Sosyal Hayat ve Türk - Ermeni İlişkileri | Prof. Dr. Ulvi KESER

Kıbrıs adasının adını adada bolca yetişen ve kına çiçeği olarak bilinen Kypros’tan, mitolojide Kiniros’un kızından, aşk tanrıçası Kipris’ten veya bakır manasındaki Latince Cuprum kelimesinden aldığı söylenir. Bazı kaynaklara göre ise tuzlandıktan sonra kuruması için bir ahır kapısına gerilen öküz derisine benzeyen biçiminden dolayı bu adı aldığı ifade edilmektedir. Ayrıca adını “Yadana, Kittim, Cypr” ve yine bakır anlamına gelen “zabar” kelimesinden aldığı rivayet edilen ada, Doğu Akdeniz’de jeopolitik konumuyla Avrupa, Asya ve Afrika arasında kilit noktadadır. Coğrafi, fiziki, kültürel, folklorik değerler göz önüne alınınca ada, Anadolu’nun bir parçasıdır. Ada, 9,251 km2 yüzölçümü ile Doğu Akdeniz’in en büyük, Sicilya ve Sardunya’dan sonra Akdeniz’in üçüncü büyük adası olup, çok eski ve zengin bir tarihe sahiptir...

Metnin tamamı için tıklayınız...