1021’den 1921’e Türk-Ermeni İlişkilerinin Sivas Boyutu | Doç. Dr. Kemalettin KUZUCU

Ayastefanos ve Berlin Antlaşmalarının, Ermenilerin yaşadıkları topraklarda ıslahat yapılmasını öngören maddeleriyle gündeme sokulan, 1895 yılında Avrupa devletleri tarafından Bâbıâlî’ye verilen muhtırada isimleri belirlenen ve “Vilayât-ı Sitte” olarak kavramlaştırılan altı Osmanlı vilayetinden birisi de Sivas idi. Bugünkü Sivas’ın yanında Amasya ve Tokat’ın tamamı, Ordu, Giresun, Samsun, Çorum, Kayseri ve Malatya’nın bir kısmını da içeren Sivas vilayeti, yüzölçümünün genişliği, Vilayât-ı Sitte coğrafyasının en batısında ve Anadolu’nun ortasında yer alması, ayrıca doğu-batı ve kuzey-güney istikametindeki yolların kavşağında bulunması nedeniyle stratejik bir mevkideydi. Kendisine bağlı 4 sancak, 25 kaza ve 2.911 köy ile 63.000 kilometrekarelik büyük bir alanı kapsadığı için, çalışmamızda daha ziyade bugünkü Sivas coğrafyası esas alınacak, ilk dönemlerden XIX. yüzyıla kadar olan Türk-Ermeni ilişkileri bağlamında, konunun siyasal boyutunun yanı sıra sosyolojik ve kültürel yanları üzerinde durulacaktır...

Metnin tamamı için tıklayınız...