Bir Anlatı Çerçevesinde Şavşat’ta Türk - Ermeni İlişkileri | Prof. Dr. Yücel ÖZTÜRK

Hicri tarihe göre Doksan Üç Harbi de denilen 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılma sürecinin başladığı bir dönüm noktasıdır. Balkanlar ve Kafkasya olmak üzere iki cephede cereyan eden bu savaş sonunda Ruslar Yeşilköy (Ayastefanos)’e kadar ulaşmışlardır. Büyük devletlerin devreye girmesi ile Osmanlı ve Rusya arasında önce Ayastefanos, sonra Berlin Antlaşması imzalanmıştır. Söz konusu savaşta Ruslar doğuda da büyük başarılar kazanmışlar, Kafkas cephesinde 20 Nisan 1877’de Bayezid’i, aynı yılın 17 Mayıs’ında Ardahan’ı, şiddetli muharebelerden sonra ise Kars’ı ele geçirmişlerdir (19 Kasım 1877)...

Metnin tamamı için tıklayınız...