Bir Osmanlı Ermenisi’nin İrtitad Olayı ve Avrupa Devletlerinin Tepkisi | Yrd. Doç. Dr. Turgut SUBAŞI

Osmanlı Devletinin yeniden yapılanma sürecinin önemli adımlardan biride Tanzimat Fermanının ilan edilmesidir. Bu fermanın ilan edilmesiyle Osmanlı reform tarihinde yeni bir dönem başlamış oldu. Tanzimat Fermanıyla hedeflenen ise Osmanlı siyasi, sosyal ve kültürel hayatında değişime gidilip, böylece çöküş eşiğine gelmiş olan devlete yeni bir şekil vererek onu eski gücüne kavuşturmaktı. Fermanda, ülkenin coğrafi konumu, verimli toprakları ve halkının yetenekleri göz önünde tutularak gerekli girişimler yapılırsa, “…bi-l-tevfikihi taâlâ suver-i matlûba hâsıl olacağı zâhir olmağla…” denilerek, beş on yılda hedeflenen sonuca ulaşılacağı belirtilmiştir...

Metnin tamamı için tıklayınız...