Osmanlı Döneminde Kayseri’de Yaşayan Ermeniler (XVI. ve XVII. Yüzyıl) | Prof. Dr. Mehmet İNBAŞI

Kayseri’de Müslim ve gayr-i Müslim unsurlar birlikte yaşamaktaydılar. Selçuklular zamanından beri Kayseri ve civarında meskûn olan halk hakkında bazı bilgiler mevcuttur. Bu dönemde şehirdeki meskûn halkın büyük bir kısmı Müslüman-Türk olmasına rağmen bunların sayısını ve oranlarını tespit etme imkânına sahip değiliz. Anadolu’daki Moğol hâkimiyeti, özellikle Orta ve Doğu Anadolu’da bulunan Türkmen nüfusun batıya doğru hareket etmesine sebep olmuştur. Göç eden bu unsurların yanında Ermeni ve Rumların da olduğu bilinmektedir. Kayseri’deki gayri Müslim unsurlardan olan Ermeniler, Kiçi Kapı diğer adıyla Ayavasil Kapısı ile Sivas Kapısı arasında ikamet etmekteydiler.

Şehrin Osmanlı hâkimiyetine girmesiyle birlikte burada meskûn olan halk hakkında daha detaylı bilgiler ortaya çıkmaktadır. İlk olarak 1470–71 tarihinde evkaf ve emlak yönünden tahriri yapılan bölgenin ikinci tahriri, 1476’da yapılmıştır...

Metnin tamamı için tıklayınız...