Osmanlılar Zamanında Erzurum Şehri’nde Ermeniler (XVI-XVIII. Yüzyıllar) | Prof. Dr. Bilgehan PAMUK

Anadolu’nun kuzey-güney ve doğu-batı istikametinde uzanan yollarının geçiş noktasında bulunan Erzurum, 415–422 yılları arasında Bizans İmparatoru II. Thedosius’un generallerinden Anatolius tarafından tesis edilmişti. Stratejik konumu dolayısıyla tarihi süreç içerisinde pek çok medeniyetin ilgisini çeken şehre, VII. yüzyılda Müslüman Araplar ve XI. yüzyılda Selçuklu Türkleri, hâkim olmuşlardı. Türklerin Anadolu’ya yerleşmeleri sırasında toplanmalarına ve yeni yerlere dağılmalarına merkezlik yapan Erzurum, XII. yüzyıldan itibaren tamamıyla Türk-İslam şehri kimliğine bürünmüştü.

XVI. yüzyıla kadar Türk-İslam karakteri gelişerek devam ettiren Erzurum, pek çok devlet gibi Osmanlıların da ilgisini çekmişti. XV. yüzyılda Anadolu’ya büyük ölçüde hâkim olan Osmanlılar, 1473 yılında Akkoyunluları devre dışı bıraktıktan sonra Erzurum’a doğru ilerleyerek nüfuzlarını artırdılar...

Metnin tamamı için tıklayınız...