XVI. Asırda Ayntâb Şehri ve Ermeniler | Prof. Dr. Bilgehan PAMUK

Akdeniz Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin birleştiği noktada yer alan Ayntâb, Dülük’ün zaman içerisinde ehemmiyet kaybetmesiyle ön plana çıkmıştır. 527 – 565 yılları arasında Bizans İmparatoru I. İustinianos, Euphratesia (Orta Fırat) bölgesinde Sasanî tehlikesini savuşturmak gayesiyle önceleri bir veya birkaç burçtan ibaret gözetleme kulesi veya karakolu pozisyonunda Δήβα = Deba (Diba, Teba) kalesini yeniden yaptırmıştı. Anadolu veya Ortadoğu üzerinde hâkimiyet kurma düşüncesi olan pek çok devlet, askerî ve ticarî yolların birleştiği ve zirai üretiminin de verimli olduğu Ayntâb ve havalisini almak için birbirleriyle kıyasıya mücadeleye girişmişlerdi. Bu bağlamda Ayntâb; Hitit, Mitanni, Med, Asur, Pers, Makedonyalı İskender, Selefkos, Roma, Doğu Roma (Bizans), Sasanî, Müslüman Arap, Emevî, Abbasî, Selçuklu, Edessa Haçlı Kontluğu, Fatimi, Eyyübi, Dulkadirli, Memluklu ve Osmanlı egemenliği altına kaldı...

Metnin tamamı için tıklayınız...