Ermeni Meselesinin Elitleri ve Yetişme Süreçleri | Prof. Dr. Mustafa DEMİR, Yrd. Doç. Dr. Galip ÇAĞ

Ermeni Meselesi özellikle bugüne bakan yönü ile uzun süredir tartışılan ve bütünüyle bilimsel ve akademik platformda çözülmeye muhtaç bir tarihi vakadır. Bu tarihi vakanın çözümünde özellikle gözden kaçırılan ya da bilinçli olarak görmezlikten gelinen en önemli nokta şüphesiz ki bu meselenin ortaya çıkışına önemli katkılar yapan Ermeni -sözde- aydınlarının fikri manada yetişme süreçleridir. Bu süreçlerin net bir şekilde ortaya konması bu meselenin fikri temellerinin belirlenmesi açısından mühim bir eksikliğin giderilmesi manasına gelecektir. Ayrıca bu “aydın” sınıfın hangi coğrafya ve anlayışların içerisinde yetiştiğinin tespiti, bu sorunun artalanının ortaya konması noktasında tarihi bir gereklilik olarak kabul edilmelidir...

Metnin tamamı için tıklayınız...