Ermeni Meselesinin Uluslararası Gündeme Taşınmasında Kilisenin Misyonu | Doç. Dr. Osman KÖKSAL

Günümüzde de “Ermeni Sorunu”, “Ermeni İddiaları”, “Ermeni Tehciri”, “Ermeni Soykırımı” gibi muhtelif adlarla dünya kamuoyunda gündemde tutulmaya çalışılan meselenin uluslararası siyaset sahnesine çıkış tarihi olarak genelde hafızalarda “93 Harbi” olarak yerleşmiş olan 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi; daha doğrusu savaş sonunda imzalanan uğursuz Ayastefanos ve Berlin Anlaşmaları başlangıç kabul edilir ki bu doğrudur. Yine meselenin uluslararası alana taşınmasında Ermeni kilisesinin yüklendiği misyon ve bunun önemine dair yaygın bir kabul hükmü de mevcuttur. Ancak Ermeni meselesi ne söz konusu harbi mütakip bir anda kamuoyu gündemine taşınmış, ne de kilisenin hadisenin gündeme taşınmasındaki misyonu tam olarak anlaşılabilmiştir. Bu bakımdan çalışmada önce özet te olsa kilisenin kurumsallaşma süreci ve Ermeni toplumu ile dış dünyadaki etki alanı incelenecek, arkasından da kilise kurumunun Muhtar Ermenistan fikrinin dünya kamuoyuna mal edilmesindeki çabaları ve bunun önemi tartışılacaktır...

Metnin tamamı için tıklayınız...